Επικύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο" Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων θεάτρου λόφου Λυκαβηττού, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ της ΕΤΑΔ

Πρακτικά Επιτροπής

Τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του Διαγωνισμού κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 24 της Αναλυτικής Προκήρυξης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ήτοι έως την 22/04/2020. Η κατάθεση των ενστάσεων γίνεται στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. Λόγω των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις ενστάσεις τους ως εξής: protokolo@etasa.gr, Fax: 210-3339402 ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Courier) στη Διεύθυνση Βουλής 7, Αθήνα ΤΚ 10562.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Άννα Παπαναστασίου 210-3339617