Συνημμένα αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ_ ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ_2021.pdf
Συνημμένα αρχεία: Παρουσίαση παραθαλάσσιου ακινήτου στον Ίμερο Ροδόπης.pdf

Συνημμένα αρχεία: Παράταση Προθεσμιών_Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις.pdf,  Τεύχος Προκήρυξης για την πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά_04.06.2021.pdf

Συνημμένα αρχεία: Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Πώληση Ακινήτου στην περιοχή Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.pdf

Συνημμένα αρχεία: Παράταση Προθεσμιών_Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις.pdf,  Τεύχος Προκήρυξης για την πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά_04.06.2021.pdfΣυνημμένα αρχεία: Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Πώληση Ακινήτου στην περιοχή Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.pdf

Συνημμένα αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ_ ΓΛΑΡΟΚΑΒΟΣ_2021.pdf
Συνημμένα αρχεία: Παρουσίαση παραθαλάσσιου ακινήτου στον Ίμερο Ροδόπης.pdfΔεν υπάρχει περιεχόμενο!