Συνημμένα αρχεία: Παράταση Προθεσμιών_Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις.pdf,  Τεύχος Προκήρυξης για την πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά_04.06.2021.pdf

Συνημμένα αρχεία: Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Πώληση Ακινήτου στην περιοχή Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.pdf


Συνημμένα αρχεία: Παράταση Προθεσμιών_Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις.pdf,  Τεύχος Προκήρυξης για την πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά_04.06.2021.pdfΣυνημμένα αρχεία: Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Πώληση Ακινήτου στην περιοχή Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.pdf
Δεν υπάρχει περιεχόμενο!