Το Χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα τεράστιο και πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων ανά την Ελλάδα, το οποίο προήλθε από όλες τις συγχωνευθείσες εταιρείες που την απαρτίζουν (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., ΚΕΔ Α.Ε. και ΠΑΜΕ Α.Ε.).

Στο Μητρώο ακινήτων της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

  • Τουριστικά ακίνητα και υποδομές, όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, Χιονοδρομικά Κέντρα, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές, αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση
  • Ολυμπιακά Ακίνητα
  • Μεγάλος αριθμός ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, που διακρίνονται από εξαιρετική ποικιλία ως προς τα χαρακτηριστικά, την κατηγοριοποίηση, τη γεωγραφική κατανομή και το είδος αξιοποίησης που ενδείκνυται για κάθε κατηγορία και κυμαίνεται από απλές αστικές μισθώσεις και αγρομισθώσεις, μέχρι ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε γεωθερμικά πεδία

Από αυτά τα ακίνητα, κατ΄εφαρμογή του Ν.4389/2016 για τα κοινόχρηστα, τα αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά δεσμευμένα κ.ά., η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί τη διοίκηση και διαχείριση, ενώ τα υπόλοιπα περιέρχονται στην κυριότητά της.

 

Εξυγίανση Χαρτοφυλακίου

Η εξυγίανση και η ωρίμανση του χαρτοφυλακίου ακινήτων είναι κεντρική προτεραιότητα για την ΕΤΑΔ Α.Ε. Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποίησε ήδη αναβάθμιση των γεωπληροφοριακών της συστημάτων, που πλέον επιτρέπουν την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, τυποποίησης και ανάλυσης, βασισμένων και στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, με στόχο -για πρώτη φορά- να αποκτηθεί πλήρης και πραγματική εικόνα του συνόλου των δημοσίων ακινήτων της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο προχώρησε στην εφαρμογή συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας ΒΙ (TABLEAU), συνδεδεμένου και με τα γεωπληροφοριακά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται πλέον η δυνατότητα άμεσης ταξινόμησης, οπτικής απεικόνισης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία ωρίμανσης και αξιοποίησης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

 

Αξιοποίηση Χαρτοφυλακίου

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σημαντικής έκτασης και αξίας, σε αξιόλογες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα με μοναδικά επενδυτικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Αποστολή της ΕΤΑΔ είναι η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, με βασικό στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της και τον Έλληνα πολίτη.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του Real Estate και της ανάπτυξης ακινήτων, αξιοποιώντας τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της μέσω:

  • Μισθώσεων
  • Παραχωρήσεων
  • Πωλήσεων
  • Προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων

Έχοντας στη διάθεσή της σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και, ειδικότερα, μέσω του ειδικού portal διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων  e-publicrealestate.gr, διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Συγχρόνως, διαθέτοντας εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιοποίησης και σε άλλους φορείς.