ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΦΑΝΑΡΙOY ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σε μία έκταση περίπου 169 στρεμμάτων στη θέση Φανάρι του Δήμου Κομοτηνής εκτείνεται οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (κάμπινγκ), που, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί της κατάταξης των τουριστικών κατασκηνώσεων, εντάσσεται στη κατηγορία 4*. Το κάμπινγκ Φαναρίου είναι ιδιοκτησίας ΕΟΤ υπό την διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑΔ. Η περιοχή του κάμπινγκ αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έκτασης 564,21 στρεμμάτων η οποία περιήλθε στον ΕΟΤ κατόπιν απαλλοτρίωσης και κατόπιν χαρακτηρισμού ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα.

Τοποθεσία

Η περιοχή γειτνιάζει με τη λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη και τον οικισμό Φανάρι - και περιλαμβάνεται στη θεσμοθετημένη ως προστατευόμενη περιοχή Natura GR1130009 "Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης - Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη".

Εγκαταστάσεις

Το κάμπινγκ Φαναρίου περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής δομημένης επιφανείας 2.876 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών:

 • Κτίριο εισόδου - υποδοχής
 • Χώρος παροχής Α’ βοηθειών και ιατρείο για την περίθαλψη των φιλοξενούμενων
 • Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής
 • Κουζίνες
 • Χώροι πλυντηρίων
 • Καταστήματα
 • Εστιατόριο-μπαρ-καφενείο
 • Χώροι για την διαμονή του προσωπικού
 • Αποθηκευτικοί χώροι

Δυναμικότητα

Η μέγιστη δυναμικότητα της λειτουργίας του κάμπινγκ Φαναρίου είναι 540 άτομα, ενώ διατίθενται συνολικά 180 θέσεις για την τοποθέτηση των σκηνών ή τροχόσπιτων.

Στο κάμπινγκ εξυπηρετούνται μεμονωμένοι πελάτες και 4μελείς οικογένειες ή πακέτα (κατ’ ελάχιστον δύο ενήλικες και δύο παιδιά) είτε με σκηνή ή τροχόσπιτο (αυτοκινούμενο ή συρόμενο) ή πούλμαν. Από τα στατιστικά μεγέθη των τελευταίων ετών, από το 2014 έως σήμερα, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση στον κατασκηνωτικό τουρισμό και στον αριθμό επισκέψεων στο κάμπινγκ Φαναρίου.


Έργα συντήρησης – αναβάθμισης

Η ΕΤΑΔ έχει μεριμνήσει από το 2018 και υλοποιεί με ίδιους πόρους τη σταδιακή αποκατάσταση των χώρων εξυπηρέτησης των κατασκηνωτών. Η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται επίσης με δικό της προσωπικό τον ανακαινισμένο χώρο του αναψυκτηρίου και προγραμματίζει τη μίσθωση όλων των υπαρχόντων παράκτιων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βοηθητικών χώρων (μαγειρείο, αποθήκες κ.τλ.) με υποχρέωση υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος αποκατάστασής τους.

Ταυτόχρονα η ΕΤΑΔ, με τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-13 και θέτοντας περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια, έχει παραλάβει την ολοκληρωμένη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξης νέων τουριστικών υποδομών ήπιων δραστηριοτήτων, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή εκτός του κάμπινγκ για την:

 • Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών του ΕΟΤ
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και ανοικτό οικοτουριστικό πάρκο τοπικού χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αυθαιρεσίες – καταπατήσεις του δημόσιου χώρου από ιδιώτες

Οι σχετικές εργασίες για τη υλοποίηση της μελέτης έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης της περιόδου 2014-20 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των χρονικών πλαισίων του προγράμματος. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη θα καλύψει το 100% του έργου και αφορά στο ποσό των 2.359.950 €, ενώ ο ΦΠΑ (24%) θα καταβληθεί από πόρους της ΕΤΑΔ.